Reglements endringer 2016 Generelle Tekniske Regler :01.01.2016

Det nasjonale tillegget er nå fjernet slik at detblir påbudt med sikkerhetsflagg

6.2.2.2
Sikkerhetsflagg, laget av et fluoriserende orange eller liknende materiale med sterke farger, skal alltid settes i rifler, pistoler og halvautomatiske hagler, bortsett fra når fjerning av sikkerhetsflagg tillates iht. disse reglene. For å bevise at luftvåpen ikke er ladd må sikkerhetsflagg (sikkerhetssnorer) være sålange at de rekker gjennom hele løpets lengde.

Sikkerhetsflagg for alle andre våpen skal ha en del som settes i kammeret (bakre del av løpet) for å bevise at kammeret er tomt. For å bevise at dobbeltløpede hagler er uladd skal lademekanismen være åpen (brukket).

Nasjonalt gjelder:

Kravet om sikkerhetsflagg gjelder ikke for luftvåpen når de benyttes i nasjonale stevner og mesterskap. Unntaket gjelder også i finaler.
Pistolregler for Felt: 01.01.2016
Det er nå ikke lenger tillat å bære våpen i hånden selv om sikkerhetsflagg benyttes
Link til hele regeloppdateringen.
Reglements endringer 2016