Årsmøte for HSS gikk av stabelen den 08 februar, i rådhuskjelleren.

En liten, men hyggelig konstellasjon av medlemmer valgte å bruke deler av kvelden på dette.  Årsberetning, regnskap, og balanse ble delt ut til samtlige fremmøtte, for så å bli gjennomgått med lys og lykte, – trygt guidet og saklig fremført av fhv. leder Frode Bekvik.

Så godt som alle innmeldte saker ble gjennomgått og behandlet uten større innsigelser.  Deretter ble det omrokert litt på styresammensetningen. Et styremedlem stilte ikke til gjenvalg – og ble følgelig avløst av en ny, ivrig kandidat.

Det hele ble rundet av med kaffe og lokal superkringle, deretter ruslet de aller fleste opp og ut før de forsvant hver til sitt i den mørke februarkvelden..

Årsmelding og protokoll kan leses her: Årsberetning 2017  Årsmøte protokoll

Regnskap blir tilgjengelig på brreg.no når endringsmelding er ferdigbehandlet.