Årets klubbcup i NAIS er i gang!  Vi skyter hver torsdag f.t. 11 april – seks kvelder totalt.

Det skytes kontinuerlig mellom 18:00 og 21:00.  Som vanlig er det de fem beste rundene som teller.

Som den observante leser sikkert forstår er dette en aktivitet kun for klubbens medlemmer.

Premieutdeling finner sted samtidig med merkeutdelingen under årsfesten i slutten av april.

Vel Møtt!