Vi iverksetter steg 2:

NB!  Dette gjelder kun pistolbanen på Lygna.  Banen på rådhuset er nå stengt for sommeren.

Det tillates inntil åtte samtidige skyttere.  Dette for å sikre at den nye regelen med en meters avstand blir ivaretatt.

Bua åpnes for inntil to personer av gangen, da fortrinnsvis for betaling, henting av ammunisjon, eller andre ærender.  All betaling skal skje ved bruk av Vipps.

Alle skyttere skal registreres – de skriver ikke selv i oppmøteprotokollen, men oppgir sitt navn til standplassleder som er ansvarlig for registreringen.

Opphold på benkene tillates, både ute og inne, såfremt enmetersregelen blir overholdt, og at antall personer inne i standplasshuset ikke overstiger 20 personer.

Klubbvåpen er tilgjengelig, men det forutsetter at disse sprites og tørkes av mellom hvert utlån.  Det er ikke tillatt å låne ut private våpen.

Kaffetrakter og vannkoker settes ikke tilbake. 

Kontaktflater og dørhåndtak sprites jevnlig. 

Håndsprit skal ære tilgjengelig ved inngangen til standplasshuset.

 

Dette gjelder fra og med tirsdag 12 mai