På grunn av utbedringer av standplasshuset, stenges pistolbanen i en kort periode.

Alle treninger er innstilt mens arbeidet pågår.  

Vi satser på å være i gang igjen i løpet av et par små uker.

I mellomtiden oppfordres det til å bruke tiden til noe nyttig: http://www.ringerikepistolklubb.no/?p=3790