I morgen, tirsdag 6 oktober, åpner vi skytebanen på Jaren for regulær trening.

Merk at det er en del nye pålegg vi må følge i forbindelse med smittevern:

Utgangsdøren må holdes låst hele tiden. Det vil bli to innslipp. Hhv. kl. 18:00 og 19:30.
Treningen deles dermed i to. I utgangspunktet skal ingen slippes inn utenom de fastsatte tidene.

Det er ikke tillatt med flere enn 20 personer i lokalene samtidig. Det betyr i all enkelhet at kommer du som nr. 21 eller mer slipper du dessverre ikke inn.
De til en hver tids gjeldene smitteregler må følges ubetinget. Det betyr at alle må holde minimum en meters avstand, at god håndhygiene praktiseres, og at alt utstyr og alle kontaktflater desinfiseres regelmessig og etter bruk.

Åpningen av banen er klarert med kommunens smittevernteam.