Hadeland Sportsskyttere har alltid behov for flere motiverte standplassledere, både til trening og stevner.

Vi arrangerer derfor kurs for å styrke staben.

Sted:     Hadeland skytebane i kjelleren på Gran rådhus.
Tid:        Lørdag 31 oktober, kl. 13:00.

Vi beregner 2 – 3 timer, alt ettersom hvor interaktivt det blir.

Kurset omfatter følgende:
– Opptreden, myndighet, og ansvar
– Baneinstruks og generell sikkerhet
– Ildkommando, rutiner, sjekk av våpen
– Hvordan ta imot nye skyttere
– Førstehjelp og opptreden ved hendelser

Etter endt kurs, og hvis interessen er der, vil du bli en del av en turnusplan for standplassledere.
Tar man ansvar som standplassleder, følger det gjerne med bomkort og nøkkel til Lygna.

Kurset er internt, du må altså være medlem i HSS for å delta.
Du må også ha gjennomført og bestått kurset «Sikkerhetskurs for nye skyttere»

Påmelding til post@hadeland-sportsskyttere.no innen 23 oktober.