Hadeland skytebane på Jaren stenges inntil videre.  Dette iht. de nye forskriftene som ble vedtatt for Gran kommune i går, 10. november.

All skyting på banen utgår inntil ny beskjed blir gitt.  Kurs går som planlagt.

Forskriften kan leses i sin helhet her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-11-10-2333