Egentrening defineres som organisert trening når den gjennomføres på et idrettsanlegg hvor tilgangen er som følge av medlemskap i klubb tilsluttet NIF. Dette gjelder både innendørs og utendørs anlegg.

Siden våre aktiviteter nødvendigvis må foregå på anlegg som er godkjent for skyting, betyr dette for vår del at der hvor det er innført forbud mot organisert trening er det også forbud mot egentrening.

Unntaket er for de som er så heldige at de kan drive trening på private områder/baner som ikke er i regi/disponert av NSF/NIF-tilsluttet klubb.

Vi håper dette tiltaket blir ekstremt kortvarig.  Mens vi venter på lettelser kan tiden brukes på våpenpuss og tørrtrening.