Hadeland Sportsskyttere innkaller til ekstraordinært årsmøte – onsdag 31 mars, kl. 18:00

Det er kun en sak som skal behandles:
Fastsetting av kontingent (pkt. 7 i agendaen til det ordinære årsmøtet).

Møtet vil bli avholdt digitalt på Microsoft Teams, – det er derfor nødvendig at alle som ønsker å delta melder seg på innen 24 mars.
Påmelding sendes til post@hadeland-sportsskyttere.no
Påmeldte deltakere vil deretter motta en kalenderinvitasjon med link til møtet.

Møtet arrangeres med hjemmel i Lover for Hadeland Sportsskyttere § 17, pkt. 1, jfr. pkt. 1 b:
«Ekstraordinært årsmøte i HSS innkalles av HSSs styre med minst 14 dagers varsel etter:
b) Vedtak av styret i HSS.»