Protokollen fra det ekstraordinære årsmøtet er nå forskriftsmessig ratifisert.

Fakturering av årets medlemskontingent vil dermed iverksettes i løpet av de nærmeste dagene.

Protokollen finner du her: