Til tross for forfalt kontingentkrav og utsendt purring er det fortsatt et tosifret antall medlemmer som ikke har betalt kontingenten.

Har du ikke mottatt krav, mener du har fått uriktig krav, eller trenger hjelp til giro e.l. så send oss en mail på post@hadeland-sportsskyttere.no så hjelper vi deg.

Husk at din kontingent er et viktig bidrag til å opprettholde et godt sportsskyttertilbud, og en fin sosial arena for alle slags mennesker i alle aldre.