Nå er fristen for å melde inn feil eller mangler passert med god margin.

Her finner dere de endelige resultatene etter årets Lygnafelt: Endelige inrX Lygnafelten 2021 23072021

KM Fin & Grov – Oppland Skytterkrets: Endelige resultater KM Fin & Grov R2 – Oppland skytterkrets 23072021

Takk til alle som valgte å delta! Vi er tilbake i juni 2022!