Regjeringen la i går frem nye nasjonale tiltak og anbefalinger for å bremse smitteutviklingen i samfunnet.

De nye restriksjonene vil ha betydning for hvordan vi gjennomfører treningene på rådhuset fremover.

Dette er sakset fra idrettsforbundets sider: «Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten»

For å påse at krav til avstand mellom skytterne overholdes, stenger vi standplass to og fire.  Det vil dermed kun være tre tilgjengelige standplasser.

Det vil også bli færre stoler inne i pauserommet.

Har du symptomer så holder du deg hjemme.  Stanplassleder er i sin fulle rett til å bortvise personer som ikke tar hensyn til dette.