Kurset har som formål å gi nye skyttere en grundig innføring i pistolskyting med hovedvekt på sikkerhet og forsvarlig våpenhåndtering.
Hvor kurset arrangeres avhenger av hvor mange deltakere det blir, det er derfor viktig at påmelding skjer før fristen som er 14. mars.
Dette er et intensivkurs over seks timer – oppstart kl. 10:00. Kurset koster Kr. 850.- for medlemmer i HSS og 1 050.- for ikke-medlemmer. Kursavgiften dekker alt av materiell, samt eksamen.

Bestått sikkerhetskurs er et absolutt krav for å delta på stevner, det er også noe politiet ønsker at du har gjennomført før du søker om erverv av håndvåpen.

Ønsker du å delta, sender du en mail til leder@hadeland-sportsskyttere.no innen 16. mai for påmelding.