Møtet avholdes tirsdag 7 mars, klokken 18:30, ved Hadeland skytebane på Jaren

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 21 februar til post@hadeland-sportsskyttere.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.hadeland-sportsskyttere.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hadeland Sportsskyttere (HSS) i minst én måned, fylle minst 18 år i det kalenderåret årsmøtetavholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til HSS.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Agenda:

 1. Godkjenning av fremmøtte representanter
 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
 3. Valg av dirigent og sekretær
 4. Valg av to personer til å signere årsmøteprotokollen
 5. Årsberetning.
 6. Regnskap 2022 & budsjett for 2023
 7. Fastsetting av medlemskontingent for 2024
 8. Fastsetting av treningsavgift for 2024
 9. Innkomne saker og forslag
 10. Valg
 11. Avslutning
  Etter årsmøtet vil det være enkel bevertning.
  Styret ønsker vel møtt!