Nytt sikkerhetskurs arrangeres på Gran rådhus søndag 7 mai.

Kurset har som formål å gi nye skyttere en grundig innføring i pistolskyting med hovedvekt på sikkerhet og forsvarlig våpenhåndtering.
Vi holder kurset i egnet møterom på Gran rådhus. Oppmøte ved hovedinngang.
Dette er et intensivkurs over seks timer – oppstart kl. 10:00. Kurset koster Kr. 850.- for medlemmer i HSS og 1 050.- for ikke-medlemmer. Kursavgiften dekker alt av materiell, samt eksamen.

Bestått sikkerhetskurs er et absolutt krav for å delta på stevner, det er også noe politiet krever at du har gjennomført før du søker om erverv av håndvåpen*.

Ønsker du å delta, sender du en mail til leder@hadeland-sportsskyttere.no innen 1 mai for påmelding. Vi trenger fullt navn, fødselsdato, samt telefonnummer.
Det er begrenset til 15 plasser.

Jfr. punkt 3.16. i Rundskriv fra POD (2022/008) Retningslinjer for behandling av saker etter våpenlova:
Direktoratet forstår våpenforskriften §§ 4-4 og 4-6 dithen at sikkerhetsopplæringen skal være gjennomført i regi
av den skytterorganisasjonen som begrunner ervervet.