Det er igjen tillatt å skyte på Lygna. Brannfaren vurderes fortløpende og banene kan stenges på kort varsel hvis vi får vedvarende tørke.