Da vi har utgifter til forbund og krets på alle seniormedlemmer ser vi oss nødt til å terminere medlemskapet til de av medlemmene som unnlater å betale kontingent. Det vil skje kort tid etter forfall av andre purring (5 mars 2024).

Vi gjør oppmerksom på at for å oppfylle lovens krav til våpeneierskap, må man ha gyldig medlemskap i godkjent klubb.
Jfr. § 13 i Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)