Hadeland Skytebane

Ligger i kjelleren på Gran Rådhus. inngang vis à vis Rådhuskantina.

Her har vi fem standplasser på 25 meter (18 meter med skiver som kompenserer for kortere avstand) – alle med elektroniske skiver fra SIUS. Lokalene er ventilerte i henhold til forskrift om innendørs skytebane.

Merk: det er kun tillatt å benytte .22LR på innendørsbanen.