Hadeland Skytebane

Ligger i kjelleren på Gran Rådhus. inngang vis à vis Rådhuskantina.

Her har vi fem standplasser på 25 meter (18 meter med skiver som kompenserer for kortere avstand) – alle med elektroniske skiver fra SIUS. Lokalene er ventilerte i henhold til forskrift om innendørs skytebane.

Merk at utgangsdøren på innebanen holdes låst til en hver tid, vi låser opp og slipper inn hver hel- og halvtime fra kl. 18:00, til og med kl. 19:30

Det er kun tillatt å benytte .22LR på innendørsbanen.