Kurs

For å kunne skyte hos HSS må du ha gjennomført et sikkerhetskurs. HSS holder kurs hvert halvår, vanligvis i november og mai.  Vi har en ambisjon om at kurs skal arrangeres med maksimalt seks måneders mellomrom, slik at nye skyttere får deltatt i løpet av karenstiden  – som er på et halvt år etter registrert medlemskap.

Sikkerhetskurs arrangeres av skyteklubbene, og gir en grunnleggende innføring i;

  • Sikker behandling av våpen
  • Opptreden på skytebanen
  • Skyteprogram
  • Skyteteknikk
  • Aktuelle våpen

Inntil du har bestått sikkerhetskurs kan du skyte under tilsyn på trening. Deltakelse i konkurranse krever sikkerhetskurs.

Send en e-post til post@hadeland-sportsskyttere.no for mer informasjon og påmelding. Sikkerhetskurset blir holdt når det er tilstrekkelig med deltakere påmeldt.