Nyheter

Høstdugnad på Lygna 😊

Det er på tide med årets høstdugnad på Lygna pistolbane.Nytt klubbhus er på plass og det trenger å bli iført approberte farger, altså må det…

HSS arrangerer sikkerhetskurs for nye skyttere – søndag 22 oktober

Kurset har som formål å gi nye skyttere en grundig innføring i pistolskyting med hovedvekt på sikkerhet og forsvarlig våpenhåndtering.Vi holder kurset i egnet møterom…

Foreløpige resultater etter dagens norgesfeltstevne!

Til tross for relativt jevnt regnvær ble det til sammen 121 starter i dagens dobbeltapproberte norgesfeltstevne, det er vi som arrangør veldig fornøyd med! Takk…

Vi inviterer til norgesfeltstevne 13 august!

Hadeland Sportsskyttere inviterer til dobbeltapprobert norgesfeltstevne på pistolbanen ved Lygna skytesenter søndag 13 august! Det blir to skytter pr. lag og første duo starter klokken…

Lygnafelten 2023 avlyses!

Det er med blandede følelser at vi avlyser årets Lygnafelt.Årsaken er dessverre funksjonærmangel og andre teknikaliteter. Vi kommer sterkt tilbake i 2024! Det ligger an…

Jubileumsfest – Hadeland Sportsskyttere

Det er 50 år siden Hadeland Sportsskyttere ble dannet og det kan ikke gå upåaktet hen! Vi inviterer derfor til jubileumsfest på folkets hus i…

Skyteforbudet på Lygna er opphevet!

Det er igjen tillatt å skyte på Lygna. Brannfaren vurderes fortløpende og banene kan stenges på kort varsel hvis vi får vedvarende tørke.

Det er innført skyteforbud på Lygna!

Grunnet stor brannfare innføres skyteforbud på alle baner ved Lygna skytesenter med umiddelbar virkning.Dette er et pålegg fra grunneier i samråd med brannvesenet. Banene åpnes…

Utesesongen starter!

Endelig er pistolbanen på Lygna fri for snø og det har tørket opp ganske mye, det betyr at vi trekker ut fra Jaren skytebane og…

Sikkerhetskurs for nye skyttere!

Nytt sikkerhetskurs arrangeres på Gran rådhus søndag 7 mai. Kurset har som formål å gi nye skyttere en grundig innføring i pistolskyting med hovedvekt på…