Felt

I feltskyting skytes det på X antall mål på hold fra 6 til 70 meter. Skytetiden er fra 6 sekunder til 16 sekunder avhengig av hvor mange mål og vanskelighetsgraden. Konkurransen inneholder 10 standplasser hvor det skytes 6 skudd pr standplass for de vanlige programmene, og 5 skudd i spesial og magnumklassene. Det skytes i flere klasser –  Finfelt, Grovfelt, Militærfelt, Revolverfelt, Spesialfelt og Magnumfelt.

Feltskyting er en spennende, sosialt og byr på skyteopplevelser utenfor den tradisjonelle skytebanen!

I feltskyting brukes det ulike typer våpen avhengig av klasse. Generelt sett brukes det banevåpen i klassen fin og grov. Noen velger å bruke revolver i disse klassene, men en pistol er mer konkurransedyktig. Militærfelten er den klassen hvor det brukes mange typer våpen.

Mange bruker våpen som er tilpasset til klassen (som oftest utgaver av 1911), men tjenestevåpen som Glock, Beretta og CZ er også egnet. Skal du skyte .45 acp patronen er militærfelt klassen for det. Militærfelten tillater ikke “konkurransegrep” på våpenet. Revolverfelten skytes som navnet tilsier med revolver. Spesialklassen skytes med lommepistoler og lommerevolvere. Det skytes kun 5 skudd i denne klassen pr standplass.

Spesialpistol/revolver er en artig klasse. Det er faktisk mye presisjon i disse små våpnene for de som behersker det. Magnumfelt skytes normalt med magnumrevolvere, men noen pistoler er også egnet. Det vanlige er å skyte .356 magnum i Magnum 1, og .44 magnum i Magnum 2 klassen. Noen få velger noe som slår enda hardere.

De offisielle øvelsene i regi av NSF

Øvelse Kode Klasse
Finfelt 1F A, B, C, D
Grovfelt 1G A, B, C, D
Revolverfelt 1R A, B, C, D
Militærfelt 1M A, B, C, D
Spesialpistol 1S A
Spesialrevolver 1SR A
Magnumfelt 1 1M1 A
Magnumfelt 2 1M2 A

Felles for alle øvelser

  • Rekylbrems/rekyldempende innretninger er ikke tillatt.
  • Kun åpne sikter er tillatt.
  • Svartkrutt eller svartkrutterstatning ikke tillatt.
  • Magnumladninger er kun tillatt i Magnum 1 og Magnum 2.
  • Utregning av faktor skjer etter formelen: Hastighet (ftps) X Kulevekt (Grains) / 1000 = Faktor

Pistol eller revolver

Mål kasse: 300x150x50 mm
Maks lengde: 153 mm
Maks sikteradius: 220 mm
Maks vekt: 1400 gram (inklusiv tomt magasin)
Grep: ihht. ISSFs bestemmelser for 25m randtenningspistol
Min avtrekksvekt: 1000 gram
Kaliber: 22 LR.

Pistol eller revolver

Mål kasse: 300x150x50 mm
Maks lengde: 153 mm
Maks sikteradius: 220 mm
Maks vekt: 1400 gram (inklusiv tomt magasin)
Grep: ihht. ISSFs bestemmelser for 25m grovpistol
Min avtrekksvekt: 1000 gram
Kaliber: 7.62 mm til 9,65 mm (.30 – .38)
Patron: Ikke magnumladning

Pistol

Mål kasse: fri
Maks lengde: 153 mm
Maks sikteradius: 220 mm
Maks vekt: 1400 gram (inklusiv tomt magasin)
Grep: Tillater ikke like skjefteplater. Fingergrep i forkant av skjeftet tillatt
Min avtrekksvekt: 1360 gram
Kaliber: 9 mm – 11.56 mm (.355 – .455)
Patron: Prosjektil minst 5 mm utenfor hylsekant – Ikke magnumladning
Min kulevekt: 100 grains
Faktor: 120

Revolver

Mål kasse: fri
Maks lengde: fri
Maks vekt: fri
Grep: ihht. ISSFs bestemmelser for 25m grovpistol
Min avtrekksvekt: 1360 gram
Kaliber: 9 mm ? 11,56 mm (.355 – .455)
Patron: Ikke magnumladning

Pistol

Mål kasse: 185x125x35 mm
Maks vekt: 800 gram (inklusiv tomt magasin)
Grep: Tillater ikke like skjefteplater.
Min avtrekksvekt: 1360 gram
Kaliber: 5,6 mm – 11,56 mm (.22LR – .455)
Patron: Ikke magnumladning

Revolver

Mål kasse: 200x150x40 mm
Maks vekt: 1000 gram
Grep: Tillater ikke like skjefteplater.
Min avtrekksvekt: 1360 gram
Kaliber: 5,6 mm – 11,56 mm (.22LR – .455)
Patron: ikke magnumladning

Pistol eller revolver

Mål kasse: fri
Maks lengde: fri
Min avtrekksvekt: 1360 gram
Kaliber: .357 – .40
Patron: Minimum hylselengde 25 mm
Min kulevekt: 140 grains
Faktor: 190

Pistol eller revolver

Mål kasse: fri
Maks lengde: fri
Min avtrekksvekt: 1360 gram
Kaliber: .41 – .505
Min kulevekt: 210 grains
Faktor: 275