Slik starter du

Hvordan bli medlem av HSS?

Alle kan bli medlemmer av Hadeland Sportsskyttere (HSS). HSS er tilknyttet Norges Idrettsforbund gjennom vårt medlemskap i Norges Skytterforbund, og det som kreves for å være medlem i en klubb innenfor Norges Idrettsforbund er at man betaler medlemskontingent, og overholder klubbens og forbundets lover.

For å drive med pistolskyting må alle gjennomføre et sikkerhetskurs. Medlemmer som tidligere har fullført sikkerhetskurs i andre klubber må dokumentere det. Slike sikkerhetskurs arrangeres av skyteklubbene, og gir en grunnleggende innføring i;

  • Sikker behandling av våpen
  • Opptreden på skytebanen
  • Skyteprogram
  • Skyteteknikk
  • Aktuelle våpen

Fullført sikkerhetskurs gir deg muligheten til å skyte på trening og i konkurranse. Inntil du har sikkerhetskurs må du skyte under oppsyn. Du har ikke lov til å kjøpe eget våpen før etter 6 måneders-perioden.

6 måneders-perioden

For å kjøpe egne våpen kreves det aktivt medlemskap i minimum 6 måneder, samt fullført sikkerhetskurs. Skytteren må innen de første 6 mnd skyte aktivt på organiserte treninger. I denne perioden benyttes klubbens utlånsvåpen. Når skytteren har fullført sikkerhetskurset og vært aktiv i 6 måneder, må det tas ut en logg over organiserte treninger som skytteren har deltatt på (minimum 10), denne attesteres deretter av klubben og leveres så sammen med våpensøknaden til politiet.

Kjøp av eget våpen

Kjøp av våpen er regulert i våpenloven med tilhørende forskrift. Det er politiet som avgjør om søker får våpentillatelse, med følgende krav;

  • Søker må ha fylt 21 år for erverv av håndvåpen (18 år for rifle/hagle)
  • Søker må vise til tilstrekkelig opplæring (f.eks. diplom fra sikkerhetskurs)
  • Søker må ha vært aktiv skytter i minst 6 mnd (dokumenteres med skriv fra skyteklubb)

Politiet vil så sjekke søkerens vandel. Ved våpensøknad betales et gebyr på 1495 kroner ved første gangs søknad. Søknader etter det koster 745 kroner. Det betales kun ét gebyr pr søknad, uavhengig av antall våpen det søkes om.

Hvor mange våpen du kan kjøpe avhenger av din aktivitet som skytter og hvilke våpen du kan dokumentere et behov for. Normalt gis det tillatelse til å eie et våpen per program skytteren er aktiv i. Kan et våpen brukes i flere program gis det normalt ikke tillatelse til erverv av nytt våpen for et program skytteren har et egnet våpen til. Det er uansett politiet som avgjør dette, og skytteren må dokumentere behov og aktivitet. Som en hovedregel kan en rekreasjonsskytter eie 4 håndvåpen. Ved søknad ut over dette kreves dokumentasjon på stevnedeltakelse og annen aktivitet.

Ønsker du å starte med pistolskyting så melder du deg inn i HSS, gjennomfører sikkerhetskurs og er aktiv i minst 6 mnd før du kan kjøpe egne våpen. Inntil du får kjøpt eget våpen kan du låne av oss. Så enkelt er det!

Har du lyst til å prøve? Ta en tur innom en tirsdag fra kl 18.00-21.00.
På skytebanene tas det en treningsavgift på 30,- for å dekke litt materialkostnader (Kr. 60.- hvis du ikke er medlem).

Vi trener ute på Lygna skytebane i sommerhalvåret, og på Hadeland skytebane (innebanen) i kjelleren på Gran rådhus i vinterhalvåret (inngang ved jordmorkontoret).

Hvor mye koster det å bli medlem av HSS?

Medlemskap i HSS koster 900,- kroner pr år for senior.

Junior betaler Kr. 100.- fram til det året medlemmet fyller 18 år.

Sidemedlemskap koster Kr. 500.- pr. år.