Standplassleder

Standplassleder er medlemmer i klubben som er ansvarlige for at skytingen gjennomføres på en reglementert måte, og en standplassleder bemanner alltid skytebanene på klubbkvelder.

Standplassleder sørges for at regler, ro og orden overholdes, og at våpen er forskriftsmessig tømt for ammunisjon etter endt skyting med mer. Ved ureglementert og/eller uønsket adferd på skytebanen har standplassleder rett til å irettesette, og i ytterste konsekvens vise bort, personer som utviser uønsket adferd.

Vi holder kurs for nye standplassledere ved behov, og dette vil det bli informert om på våre nettsider. Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.

For oversikt over standplassledere, se fullstendig oversikt nedenfor (endringer i bemanning kan forekomme uten videre varsel):